Aby przypomnieć Zapomniane

Osobnym przedsięwzięciem, niezwykle istotnym ze względów promocyjnych było złożenie oraz wydanie publikacji poświęconej miejscu stanicy harcerskiej w Górkach Wielkich. Publikacja dowartościowała wydarzenia, które odbyły się w roku 2013 (projekt BUKI oraz Gdy się zapali…), pozostawiając po nich równocześnie materialny ślad.

okładka

Publikacja w sposób wieloaspektowy przybliża historię związaną z Ośrodkiem Harcerskim w Górkach Wielkich od jego początków po dzień dzisiejszy. Równocześnie kontekstowo przywołane zostają w niej opisy innych harcerskich placówek – „Bucza”, szkoły w Nierodzimiu oraz Szkoły Szybowcowej na górze Chełm. Nie jest ona pozycją naukową. Cytatom zebranym przez nas z różnych źródeł towarzyszą archiwalne zdjęcia. Nie zabrakło tu także kilku autorskich tekstów – esejów poświęconych historii i architekturze miejsca oraz pedagogice Aleksandra Kamińskiego.

Pobierz publikację w wersji PDF.

Drugie wydanie publikacji.

Herb Powiatu- testSkład i korekta publikacji dofinansowana została ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie. W ramach projektu publikacja ukazała się w wersji elektronicznej. Pozaprojektowo Fundacja im. Zofii Kossak wydrukowała ją w limitowanej liczbie egzemplarzy (wydanie I.) dzięki inicjatywie Anny Fenby Taylor bezpośrednio zaangażowanej w powstawanie publikacji i kompletowanie materiałów do niej.