Szlak KAMYKA otwarty!

ZAPRASZAMY na ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą „Szlak KAMYKA” w Górkach Wielkich.

DSC00122_mpPrzy Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej i Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” rozpoczyna się wyznaczony w 2014 roku „Szlak KAMYKA” umożliwiający turystom odwiedzenie w czasie jednego spaceru trzech obiektów o dużych walorach przyrodniczych. Są to: zabytkowy Park Kossaków, park otaczający dawną stanicę harcerską, której kierownikiem w latach przedwojennych był druh „Kamyk” – Aleksander Kamiński, autor „Kamieni na Szaniec” oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Góra Bucze”. „Szlak KAMYKA” przebiega przez teren ścisłej ochrony wód ujęcia Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w Pogórzu.

Ścieżka ma 2 km długości i kończy się na północnym stoku góry Bucze (417 m n.p.m.), gdzie łączy się ze ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Góra Bucze”. Na trasie znajdują się dwie tablice informacyjne zlokalizowane w sąsiedztwie wyżej wymienionych parków. Informacje na nich zawarte dotyczą bogatej dendroflory obu obiektów.

„Szlak KAMYKA” został poprowadzony w łatwym terenie, nie ma tu stromych podejść, jest dostępny dla wszystkich.

Przez całą drogę turystom towarzyszą piękne panoramy Beskidu Śląskiego i Śląsko-Morawskiego z jego najwyższym szczytem – Łysą Górą (1323 m n.p.m.) oraz zapach kwiatów unoszący się nad łąkami. Rosnące wzdłuż ścieżki drzewa zapewniają cień w czasie upalnych dni.

Rejon góry Bucze, przez który przebiega „Szlak KAMYKA”, swoje wyjątkowe walory przyrodnicze zawdzięcza między innymi budowie geologicznej – podłożu zawierającemu skały wapienne – co ma silny wpływ na występowanie w tym miejscu wielu rzadkich gatunków roślin. Wiele z nich ma na górze Bucze swoje jedyne stanowiska w gminie Brenna. Do tej pory stwierdzono tu występowanie ok. 450 gatunków roślin, z których 35 objętych jest ochroną gatunkową. Do najcenniejszych należą: obrazki alpejskie (Arum alpinum) oraz 9 gatunków storczyków, z których storczyk blady (Orchis pallens), umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin ma tu jedno z najliczniejszych stanowisk w kraju. Spotkać można tu także wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum),orlika pospolitego (Aquilegia vulgaris) oraz pokrzyka wilczą jagodę (Atropa belladonna).

szlak_kamyka_mapaGóra Bucze to także bogaty świat fauny. Stwierdzono tu występowanie około 200 gatunków owadów oraz 115 gatunków kręgowców. W niewielkich zbiornikach wodnych spotkamy dwa gatunki chronionych płazów – kumakagórskiego (Bombina variegata) oraz nizinnego (Bombina bombina). Wśród zarośli góry Bucze żyje jedyny w Polsce nadrzewny płaz – rzekotka drzewna (Hyla arborea). Miłośnicy ptaków mogą usłyszeć dobiegające z łąk donośne nawoływanie derkacza (Crex crex) ściśle chronionego ptaka z rodziny chruścieli, zaś wśród drzew wypatrzyć rzadką muchołówkę białoszyją (Ficedula albicollis) lub dzięcioła zielonego (Picus viridis). Nocną porą dreszczyk emocji wzbudzi pohukiwanie sów – m.in.puszczyka zwyczajnego (Strix aluco). Na szczególną uwagę zasługują nietoperze. Obserwowano tu 9 gatunków tych tajemniczych ssaków, co stanowi aż 36% polskiej chiropterofauny. Najrzadsze z nich to nocek orzęsiony(Myotis emarginatus) i mopek (Barbastella barbastellus).

Szlak KAMYKA powstał dzięki staraniom Fundacji im. Zofii Kossak w ramach projektu pn. „Poznajmy lepiej Górę Bucze” dofinansowanego z budżetu gminy Brenna na realizację zadania publicznego w 2014 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Partnerem fundacji przy realizacja zadania był Górecki Klub Przyrodniczy.

Mapka szlaku w wersji do druku znajduje się tutaj.