Aniela Libionka

Aniela Libionka

Aniela Libionka (1913–2007) – księgowa, intendentka i kierownik administracyjny w Szkole Instruktorek Harcerstwa na Buczu (1933–1939); uczestniczka Powstania Warszawskiego, kierownik administracyjno-gospodarczy Domu Dziecka w Skolimowie – dla sierot wojennych (1939–1944); inspektor-wizytator Domów Dziecka w Nowym Targu i Zakopanem z ramienia Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie (1944–1945); kierownik administracyjny Ośrodka Rolniczego na Buczu (1945–1947); kierownik administracyjny w Prewentorium dla dzieci małych na Buczu (1947–1951); dyrektor administracyjno-gospodarczy w Zespole Prewentoryjno-Sanatoryjnym Jaworze-Bucze-Górki Wielkie (1951–1954). Do pracy harcerskiej powraca po 8 grudnia 1956 roku, kiedy to w sytuacji przemian w kraju zwołano Naradę Działaczy Harcerskich w Łodzi, na której doszło do kompromisu między harcerzami różnych opcji i poglądów politycznych. Był to początek odtwarzania Związku Harcerstwa Polskiego, ale jak się później okazało, już zdecydowanie innego niż ten, z którym była tak mocno związana. Została wtedy Zastępcą Komendanta Hufca Beskidzkiego ZHP do spraw Szkolenia Kadry Instruktorskiej i Programu. Była w tym czasie także członkiem Komendy Chorągwi w Katowicach. Od tego czasu co roku prowadziła obozy i zimowiska szkoleniowe dla zastępowych, przybocznych i drużynowych. W latach 1957–1964 przeprowadziła 9 kursów na obozach letnich, a w latach 1956–1964 – 10 kursów na zimowiskach. W 1979 roku w Hufcu Beskidzkim ZHP powstał Instruktorski Krąg Seniora, którego została przewodniczącą. Z jej inicjatywy i z jej udziałem rozpoczęto organizowanie Zlotów Kręgów Seniora Chorągwi Bielskiej, których odbyło się kilkanaście, oraz wydano pod patronatem Chorągwi Bielskiej ZHP w latach 1985–1998 piętnaście numerów Biuletynu Informacyjno-Historycznego „KRAJKA”. Była jedną z inicjatorek stworzenia Komisji Historycznej i założycielką do dziś funkcjonującej w Hufcu Beskidzkim ZHP w Bielsku-Białej Izby Tradycji, w której zgromadzono wiele cennych pamiątek z historii ZHP. Tej pracy poświeciła wszystkie siły, ostatniego okresu aktywnego jeszcze życia.

(źródło: http://aniela-libionka.inmemoriam.org)