Bogdan Laszczka

Bogdan Laszczka

Bogdan Laszczka (1898–1977) – architekt, działacz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, syn Konstantego Laszczki. Zaprojektował i kierował budową Ośrodka Harcerskiego w Górkach Wielkich ‒ Sojka. W 1946–1948 był członkiem ZG PTT, a także wiceprezesem Oddziału Krak. PTT. W pierwszych latach po II wojnie światowej zaprojektował schronisko PTT na Kondratowej Polanie (więcej informacji biograficznych dot. Bogdana Laszczki w artykule P. Czernka, zob. s. 25). Konstanty Laszczka (1865–1956) – jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy Młodej Polski, ceniony pedagog. Studia artystyczne odbył w Paryżu, jego nauczycielami byli Antoine Mercié i Jean-Léon Gerôme. W latach 1899–1935 był profesorem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, Secesji Wiedeńskiej i Stowarzyszenia „Rzeźba”. Obok portretów, aktów i scen rodzajowych zajmował się również rzeźbą nagrobną i architektoniczną oraz ceramiką. Tworzył pod wpływem impresjonizmu i rozwiązań formalnych Auguste’a Rodina, w późnym okresie swojej twórczości interesował się ceramiką o tematyce religijnej, folklorystycznej i animalistycznej.

(źródło: „Aby przypomnieć Zapomniane”, 2013)