Buki

fot. Fundacja im. Zofii Kossak

fot. Fundacja im. Zofii Kossak

Projekt ten koncentrował się na przeprowadzeniu warsztatów artystycznych dla młodzieży, których efektem było wykonanie w przestrzeni dawnej stanicy harcerskiej w Górkach Wielkich pełnowymiarowego spektaklu „BUKI” powstałego na motywach dzieła Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.

Motywem łączącym i determinującym całe przedsięwzięcie była przestrzeń stanicy. Projekt umożliwił okolicznej młodzieży aktywny udział w warsztatach o wysokim poziomie artystycznym. Głównym celem operacji była promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego jaki stanowi stanica w Górkach Wielkich. W trakcie realizacji projektu akcent położony został na problematykę łączącą historię oraz teraźniejszość. Tak dla Fundacji, jak i zaangażowanych w projekt twórców, ważne było i jest kultywowanie tradycji oraz spadek pokoleń, równocześnie jednak niesłychanie istotne pozostawało nastawienie na to, co „nowe”, „młode” i interaktywne, interdyscyplinarne.

fot. Fundacja im. Zofii Kossak

fot. Fundacja im. Zofii Kossak

Spektakl młodzieżowy był wydarzeniem otwartym, bezpłatnym. Młodzież pracowała z reżyserem Bogusławem Słupczyńskim przez ok. 10 dni w sierpniu 2013 roku. Warsztaty częściowo odbywały się w Dworze Kossaków, a częściowo w plenerze stanicy. Na cele spektaklu wcześniej przygotowany został plener, w którym przedstawienie się odbyło. Powstała prosta, funkcjonalna scenografia. We wszystkich warstwach przedstawienia udział czynny brała młodzież warsztatowa. Wydarzenie wymagało sprawnej koordynacji techniczne. Zaplanowany letni czas prapremiery związany był z motywem pojawiających się w utworze A. Kamińskiego „ostatnich wakacji” harcerzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim 1944.

Kilka słów od reżysera:
Spektakl plenerowy pt. „Buki” zrealizowano trybem warsztatowym, anonsując przedsięwzięcie w szkołach okolicznych gmin. Udział w warsztatach był dobrowolny. W 74 lata od wybuchu drugiej wojny światowej okazało się, że liczba chętnej do takiej pracy młodzieży jest bardzo mała. Stało się jasne, że tym bardziej takie animacyjne działanie jest potrzebne. Ostatecznie projekt zrealizowało sześciu młodych ludzi w wieku od 15 do 18 lat. (…)

fot. Fundacja im. Zofii Kossak

fot. Fundacja im. Zofii Kossak

Widowisko plenerowe „Buki”, za pomocą kilku silnych obrazów, nawiązało do przekazu książki „Kamienie na szaniec”. Centralny budynek ośrodka w Górkach stał się naturalną scenografią dla poszczególnych fragmentów widowiska, z ostatnią, bardzo gorzką diagnozą współczesności. Klamrą spinającą dramaturgię obrazów stał się polski hymn.

„Buki” ‒ reżyseria: Bogusław Słupczyński; wystąpili: Izabela Lennert, Kamila Pękała, Klaudia Czyż, Magdalena Stadnicka, Arkadiusz Stroka, Maciej Janicki; scenografia: Bogusław Słupczyński, Tomasz Majorek; reżyseria światła: Marek Gagatek, Maciej Turek; video projekcja: Monika Serafin, obsługa dźwiękowa: Roman Majchrzyk

koordynator projektu: Monika Serafin

Spektakl młodzieżowy „Buki”  został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, „Małe projekty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

logo ck