kretJózef Kret (1895‒1982) zwany Gazdoszką – jeden z instruktorów pracujących w Nierodzimiu, później twórca i kierownik Uniwersytetu Wiejskiego w Górkach Wielkich i Nierodzimiu. Pedagog i nauczyciel. Zetknął się z ruchem harcerskim działając społecznie w krakowskiej Komendzie Chorągwi ZHP. Był inicjatorem powołania wydziału drużyn wiejskich w Głównej Kwaterze Harcerzy ZHP. W 1933 wziął udział w harcerskim Jamboree na Węgrzech. Bardzo intensywnie współpracował z harcerstwem polskim na emigracji. Imię Józefa Kreta nosi Hufiec ZHP w Jastrzębiu-Zdroju.

(źródło: http://www.sp6ustron.republika.pl/patron.htm)