(1900–1986) – mając 14 lat została zastępową, następnie plutonową i przyboczną I Łódzkiej Drużyny Skautek, skupiającej dziewczęta z najuboższej dzielnicy miasta. Prowadziła działalność niepodległościową, jako zaufana I Brygady w POW (Polskiej Organizacji Wojskowej), została kurierką. W październiku 1919 roku została studentką polonistyki i historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1932–1939 była komendantką Szkoły Instruktorskiej Harcerek na Buczu. Równocześnie pełniła funkcje kierownika wydziału kształcenia i członkini Głównej Kwatery Harcerek. Organizowała prewentoria dla dzieci niedożywionych i zagrożonych gruźlicą w Rabsztynie, Jaworzu, Porąbce i na Buczu. Uczestniczyła też w budowie sanatorium przeciwgruźliczego dla dzieci i młodzieży w Istebnej. W latach 1929–1938 sprawowała równocześnie funkcję komendantki Kielecko-Radomskiej Chorągwi harcerek z siedzibą na Buczu. W trakcie okupacji wznowiła pracę konspiracyjną w Krakowie. Poza działalnością harcerską J. Łapińska w latach 1939–1940 zawodowo pracowała w PCK. Do czerwca 1947 roku pracowała w Kuratorium Okręgu szkolnego w Krakowie, pełniąc funkcję naczelnika wydziału opieki nad dziećmi. (Opracowano na podstawie: „Krajka” Bielsko-Biała, grudzień 1986, s. 12–13)  (źródło: http://zhppgk.org)Józefina Łapińska (1900–1986) – mając 14 lat została zastępową, następnie plutonową i przyboczną I Łódzkiej Drużyny Skautek, skupiającej dziewczęta z najuboższej dzielnicy miasta. Prowadziła działalność niepodległościową, jako zaufana I Brygady w POW (Polskiej Organizacji Wojskowej), została kurierką. W październiku 1919 roku została studentką polonistyki i historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1932–1939 była komendantką Szkoły Instruktorskiej Harcerek na Buczu. Równocześnie pełniła funkcje kierownika wydziału kształcenia i członkini Głównej Kwatery Harcerek. Organizowała prewentoria dla dzieci niedożywionych i zagrożonych gruźlicą w Rabsztynie, Jaworzu, Porąbce i na Buczu. Uczestniczyła też w budowie sanatorium przeciwgruźliczego dla dzieci i młodzieży w Istebnej. W latach 1929–1938 sprawowała równocześnie funkcję komendantki Kielecko-Radomskiej Chorągwi harcerek z siedzibą na Buczu. W trakcie okupacji wznowiła pracę konspiracyjną w Krakowie. Poza działalnością harcerską J. Łapińska w latach 1939–1940 zawodowo pracowała w PCK. Do czerwca 1947 roku pracowała w Kuratorium Okręgu szkolnego w Krakowie, pełniąc funkcję naczelnika wydziału opieki nad dziećmi. (Opracowano na podstawie: „Krajka” Bielsko-Biała, grudzień 1986, s. 12–13)

(źródło: http://zhppgk.org)

POWRÓT