Michał Grażyński - wojewoda śląski. ADMMichał Grażyński (1890‒1965) ‒ doktor filozofii i prawa, działacz społeczny, polityczny i harcerski. W czasie studiów należał do „Zarzewia” i Polskich Drużyn Strzeleckich. Później zetknął się ze skautingiem w Galicji. Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, bohater walk powstańczych o powrót Śląska do Polski. Odznaczony Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Śląskim na Wstędze Waleczności i Zasługi oraz Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Od 1926 roku aż do wybuchu wojny w 1939 roku pełnił funkcję Wojewody Śląskiego. Był twórcą placówek naukowych o najwyższej randze, takich jak: Muzeum Śląskie, Instytut Śląski, Instytut Pedagogiczny, Konserwatorium Muzyczne, Dom Oświatowy. Powszechnie uznany został za wyjątkowego gospodarza i organizatora. W czasie kampanii wrześniowej 1939 mianowany ministrem propagandy. Po ewakuacji do Francji utworzył tam w październiku 1939 roku, wraz z innymi instruktorami, Naczelny Komitet Wykonawczy ZHP uznany przez Międzynarodowe Biuro Skautów za reprezentację ZHP. Po klęsce Francji pełnił służbę wojskową w Anglii. Tam w 1946 roku podczas Zjazdu ZHP poza granicami Kraju został wybrany na Przewodniczącego. Funkcję tę pełnił do 1960 roku. Zmarł w Londynie. (Barbara Wachowicz, „Kamyk na szańcu. Gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin”, wyd. Oficyna Wydawnicza Rytm 2012, s. 118–121)

(źródło: http://www.czechowice-dziedzice.pl)