NIERODZIM

Szkoła Harcerska w Nierodzimiu, lata 30-te. Fotografi a ze zbiorów Antona Steinkusch.

Szkoła Harcerska w Nierodzimiu, lata 30-te. Fotografia ze zbiorów Antona Steinkusch.