O. Jan Góra w Stanicy Kamińskiego

Podczas pobytu na Śląsku Cieszyńskim, 24 lipca 2014 r. o. Jan Góra z grupą młodzieży z Lednicy tradycyjnie zwiedzał były Ośrodek ZHP w Górkach Wielkich. O. Jan wyjechał mając w ręku publikację „Aby przypomnieć Zapomniane” wydaną w ramach projektu Ratujmy Stanicę Kamińskiego dof. z Muzeum Historii Polski. Zapewnił, iż będzie kontynuował swoją działalność na rzecz przywrócenia do życia opuszczonych obiektów.

W 16 numerze „Niedzieli” ojciec Jan Góra wspomina o swoim zaangażowaniu w ratowanie byłej stanicy Aleksandra Kamińskiego.

tekst jan góra

Cały artykuł można przeczytać tutaj: http://www.niedziela.pl/artykul/111628/nd/Papiez-dal-mi-zlote-schody