Ppor._Władysław_Malczewski_w_mundurze_oficerskimWładysław Malczewski (1907–1940) – ukończył III Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Tarnowie w 1927 roku. W tym czasie należał do najstarszej w Tarnowie I Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, a w latach 1924–1926 był jej drużynowym. Po złożeniu egzaminu dojrzałości studiował rolnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Inżynier Zbigniew Trylski, członek Naczelnej Rady Harcerstwa, a od listopada 1936 roku Naczelnik Harcerzy, organizujący wówczas Ośrodek Harcerski w Górkach Wielkich na Śląsku, zwerbował go na kierownika gospodarstwa znajdującego się w majątku zakupionym na cele harcerskie przez Wojewodę Śląskiego dr. Michała Grażyńskiego. Inżynier Władysław Malczewski objął w Górkach Wielkich funkcję kierownika gospodarstwa rolnego i pełnił ją aż do wybuchu II wojny światowej. Malczewski bardzo zaangażował się w rozwój tej placówki, doprowadzając ją w ciągu kilku kolejnych lat
do rozkwitu. Założył hodowlę bydła i trzody, podniósł jakość hodowli koni, rozpoczął hodowlę owiec. Okoliczni rolnicy korzystali z wyselekcjonowanych odmian ziemniaków za darmo, gdyż opłacała to Izba Rolnicza. Mleko odstawiano do sanatorium w Istebnej oraz do okolicznych serowarni. Zwierzęta były pod stałą opieką weterynaryjną pracowników katedry lwowskiej. Wybudowano nowe budynki gospodarcze, a dla pracowników czworak ze światłem elektrycznym i łazienką, z której korzystały wszystkie rodziny. Melania Malczewska (żona Władysława), z zawodu ogrodniczka, założyła ogród warzywno-owocowy i dopomogła, aby wszyscy zatrudnieni w gospodarstwie pracownicy mieli własne ogródki. Władysław Malczewski podzielił los polskiej inteligencji, unicestwionej w katyńskim lesie.

(źródła wg dr Marii Żychowskiej: Archiwum Państwowe o. Tarnów, „Materiały do dziejów ZHP”, ZHP J-6/3/18; relacja żony Melanii Malczewskiej; Harcerski Ośrodek Wiejski w Górkach Wielkich, „Na Tropie”, nr 8/1935; W. Błażejewski, „Z dziejów Harcerstwa Polskiego 1910–1939”, Warszawa 1985, s. 304; M. Żychowska, „Harcerstwo tarnowskie 1910–1975”, Tarnów 1984, s. 198; „Rozstrzelani w Katyniu”, tom I, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 1995, s. 148)

(źródło: http://skauting.pl)

POWRÓT