Wystawa zatytułowana „Ratujmy Stanicę Kamińskiego” przedstawia działalność ZHP na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym oraz powojenne losy placówek. Charakteryzuje się ona dużą ilością zdjęć archiwalnych i wycinków prasowych z lat 30 XX wieku. Zakończeniem jest podsumowanie aktualnej sytuacji trzech budynków dawnej Centralnej Szkoły Instruktorskiej Harcerstwa Męskiego kierowanej przez Aleksandra Kamińskiego, autora „Kamieni na szaniec”, które obecnie niezagospodarowane, popadają w ruinę. Celem wystawy, jest zwrócenie uwagi na  problem niszczejącej, odchodzącej w zapomnienie historii harcerstwa w Górkach Wielkich.

Na wystawę składają się 4 dwustronne tablice PCV na metalowych stelażach odporne na działania atmosferyczne. W okresie od czerwca do sierpnia wystawa eksponowana była
w „Dworze Kossaków”, aktualnie jest instalowana w lokalnych ośrodkach kultury, szkołach i miejscach publicznych.  Wystawie towarzyszą ulotki informacyjne.